ALIMENTARI CU APĂ ȘI CANAL

Proiect tehnic (construcții si instalații), asistenta pe șantier privind proiectul – alimentare cu apa si canalizare, stație de epurare, localitatea Pârâul Fagului, com. Poiana Teiului, Jud. Neamț, valoare investitie 2.500.0000 euro – executata 2012.

Proiect tehnic (construcții si instalații), asistenta pe șantier privind proiectul alimentare cu apa si canalizare L=6000 ml, stație de epurare, localitatea Secuieni, Jud. Neamț, valoare investitie 2.500.0000 euro – executata 2014.

Sistem centralizat de canalizare in oraș Sângera, republica Moldova, in lungime de 72 km, valoare investitie 5.900.0000 euro – 2014-in curs de execuție.

Proiecte tehnice branșamente apa si canal pentru 400 locuințe in sat Secuieni,L=4.5 km, Comuna Secuieni, Jud. Neamt-in curs de execuție.

Studiu de fezabilitate si proiect tehnic (construcții si instalații), asistenta pe șantier privind proiectul alimentare cu apa L=12000 ml comuna Dobresti, judetul Dolj.

Studiu de fezabilitate : Infiintare sistem centralizat de canalizare si statie de epurare in comuna Tasca, Judetul Neamt;

Studiu de fezabilitate : Extinderea infrastructurii de apă si apa uzată din Sat Călărași, Comuna Călărași, judeţul Botoșani;

Studiu de fezabilitate: „EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE SECUIENI ȘI SECUIENII NOI DIN COMUNA SECUIENI, JUDEȚUL NEAMȚ”;

Studiu de fezabilitate: “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA TIGANASI , COMUNA TIGANASI, JUDETUL IASI